Potřebujete právní rady zdarma?

Nemo / Pixabay

V životě nás určitě potká situace, kdy jsou fundované právní rady zdarma nad zlato. Problémy s nesnášenlivým sousedem, dluhy, životní partner, který se ukázal být ne zcela tím jediným a pravým… Právě rozvod a následné soudní tahanice o děti a výšku alimentů bývají nejčastější právní zkušeností. Jak by také ne, rozpadá se u nás polovina manželství. Ne každý však v momentě, kdy právní radu nutně potřebuje, na ni také má.

Povzdech: “Kéž by mi někdo poradil zadarmo…“, však není na místě, protože právník zdarma existuje. Dokonce jich existuje mnoho.

Hledejte pomoc na internetu

Na internetu naleznete nespočet právních poraden, kde vám rádi zodpoví jakýkoli váš dotaz, jedná se však jen o všeobecnou radu, tento právník zdarma není seznámen s vaším problémem v plné šíři a nemusí postihnout všechny důležité momenty. Zajímá-li vás ale jen jakési obecné shrnutí dané problematiky, vystačíte si. Na Internetu také naleznete vzory většiny běžných smluv včetně rad, čeho se při jejich uzavírání vyvarovat.

Možnost získat právníka zdarma

Chcete-li svůj problém probrat podrobněji, zkuste se informovat na službu právník zdarma na vašem příslušném Obecním úřadu, někdy takovéto poradny fungují také při kanceláři místního senátora a v podobných institucích. Zde se však musíte většinou předem objednat.

Zajímavý článek:  Kdo vám nabídne půjčky v Liberci

Je-li váš problém skutečně závažný a je třeba obrátit se s ním na soud, nevíte si rady a finančně je právník nad vaše poměry, existuje možnost požádat soud o přidělení právního zástupce v dané věci, a to s odůvodněním, že jste v právních záležitostech nezkušení a váš příjem vám placeného právního zástupce neumožňuje – jste např. student, matka na rodičovské dovolené, důchodce, samoživitelka…

zde můžete soudu přímo navrhnout i jméno právníka, např. s odůvodněním, že jste s ním věc již předběžně konzultovali. Pokud je vaše situace skutečně taková, jak je výše popsáno, soud vám s největší pravděpodobností vyhoví a právník zdarma vám bude přidělen.