Účelové půjčky – co jsou a kde o ně zažádat?

Pezibear / Pixabay


Účelové půjčky jsou v dnešní době velmi rozšířenou, účinnou a také cílenou formou úvěrového financování, jelikož jsou poskytovány na předem jasně stanovené účely, produkt nebo služby, které není možné po dobu trvání úvěrového vztahu měnit. Tento účel využití finančních prostředků získaných prostřednictvím účelové půjčky je následně také zaznamenán v úvěrové smlouvě, aby se předešlo případným budoucím nepříjemnostem (peníze zkrátka není možné využít jiným způsobem).

Mezi účelové půjčky se řadí i spotřebitelské úvěry od Creditas, tedy prodej na splátky. Opakem k účelovým půjčkám jsou např. bezúčelové půjčky od ČSOB.

Využití účelové půjčky

Nejčastěji se jedná o využití účelové půjčky na , od čehož také bývá tato forma úvěrování označována jako hypotéka (svojí povahou tak může být tato půjčka konkurencí produktům stavebních spořitelen), ale možnosti využitelnosti účelové půjčky jsou různorodé. A tak není vůbec překvapující, že můžeme nalézt například:

 • účelové půjčky na studium (např. školné)
 • půjčky na automobil,
 • půjčky na vybavení domácnosti
 • novomanželské půjčky,
 • konsolidační půjčky,
 • půjčky na regeneraci zdraví (např. lázeňské pobyty, plastické operace, zdravotnické předměty a pomůcky pro osobní potřeby).

Poskytnutí účelové půjčky je tedy i mimo jiné závislé právě na předložení dokladu nebo faktury dokazující účel čerpání úvěru.

Spotřebitelské úvěry

A nakonec nesmíme v souvislosti s účelovými půjčkami opomenout ani spotřebitelské úvěry v podání splátkových společností, kdy se jedná o účelové úvěry na splátky, které jsou poskytovány na nákup spotřebního zboží nejrůznějšího charakteru.

Jedná se tedy o rozdělení plateb do několika menších částek. K jednoznačným výhodám spotřebitelského se řadí okamžité uspokojení aktuálních klientských potřeb bez nutnosti dlouhodobě spořit. Jde tedy o rozdělení jednorázové platby na několik menších částí. Ale spotřebitelský úvěr má i své nevýhody, mezi něž patří skutečnost, že zaplatíte více, než si půjčíte (vypůjčená částka + úrok), musíte být schopni prokázat svůj finanční příjem, jeho výši i pravidelnost, vyřízení žádosti o spotřebitelský úvěr trvá delší dobu (hodně administrativních úkonů) a někdy je třeba poskytnutí záruk zaangažováním ručitele nebo ručením majetkem.

Získané prostředky pak můžete využít např. na:

 • vybavení domácnosti,
 • koupi, rekonstrukci či modernizaci bytu nebo rodinného domu,
 • na koupi dovolené, automobilu nebo spotřební elektroniky,
 • hradit jimi můžete i náklady na tuzemské nebo naopak zahraniční studium,
 • můžete vyrovnat své občanské závazky,
 • můžete je využít na své hobby.

Spotřebitelský úvěr je nabízen fyzickým osobám starším 18 let se státním občanstvím České republiky a trvalým bydlištěm na území České republiky.

Přednosti účelové půjčky

Výhodami účelových půjček je skutečnost, že tento typ úvěrování velice často nabízí možnost delší doby splácení, výhodnější úrokové sazby a spolu s nimi také RPSN, čímž se dost zásadně odlišují od půjček neúčelových – viz. náš text nazvaný Bezúčelové půjčky. Je tomu tak z toho důvodu, jelikož tento typ půjček je pro banku podstatně méně rizikový, neboť finanční obnos je vyplacen až oproti faktuře či dokladu a to přímo na účet dodavatele produktu nebo poskytovatele dané služby (záleží na účelu úvěrové smlouvy). Výše úrokové sazby se pak v praxi pohybuje okolo 10% p. a.

Zajímavý článek:  Vybíráte nebankovní půjčku?

Kde lze účelové půjčky sjednat

Účelovou půjčku bez problémů sjednáte u mnoha finančních institucí nejenom v rámci České republiky, nýbrž také v širokém zahraničí, přičemž poskytovateli účelového úvěrování jsou především bankovní instituce, ale není podmínkou. Platí, že rozdíly v úrokových sazbách a RPSN mohou být v rámci konkurenčních nabídek různé. Někdy se můžeme setkat i s tím, že určité banky nedělají mezi účelovým a neúčelovým úvěrem finanční rozdíly.

Ve velké většině však poskytovatelé tento typ úvěrování zvýhodňují, někdy je rozdíl v řádu procent, takže se jejich pečlivé porovnání opravdu vyplatí – pro více informací si srovnejte půjčky, kde jistě naleznete mnohé praktické rady a informace.

Vyřízené účelové půjčky

Vyřízení účelové půjčky je vzhledem k tomu, že se ve většině případů jedná o poskytovatele z řad bankovních institucí, shodné jako u všech ostatních bankovních půjček. Například se prokazuje bonita klienta, která vypovídá o schopnosti klienta vypořádat se se svým dluhem, tedy řádně splácet a současně mít dostatečný zůstatek finančních prostředků na živobytí.

Jako posuzovací faktor klientské bonity slouží finanční příjmy ze zaměstnání, opakem k tomu jsou pak půjčky bez potvrzení příjmů. Dalším důležitým parametrem je zajištění, které je dalším bankovním aspektem pro to, aby mohl být účelový úvěr přidělen. Jedná-li se však o výpůjčku menšího finančního obnosu, není zajištění bankou vyžadováno, případně jako dostatečná záruka poslouží jeden nebo dva ručitelé. A pokud se jedná o úvěr ve vyšší finanční relaci, je nezbytné jej zajistit věcí movitou či nemovitou. Platí, že maximální částka je obecně dána bonitou žadatele a možností zajištění. Banky rovněž vyžadují náhled do registru dlužníků, kde se zkoumá úvěrová minulost žadatele o účelovou půjčku (jinak tomu je v případě tzv. půjčky bez registru).

Veškeré sounáležitosti vyřízení bankovní účelové půjčky jsou dále závislé na tom, zda žadatel již je jejím klientem či nikoli. V prvním případě, kdy je již žadatel klientem banky, u níž o úvěr žádá, je vše usnadněno i urychleno, neboť banka má vzhledem k dlouhodoběji existujícímu bankovnímu účtu přehled o finanční situaci svého klienta, o jeho výši i pravidelnosti v čase.

Pokud klient všechny tyto předpoklady úspěšně absolvuje, půjčka mu bude přiznána a dojde k zaslání požadovaných finančních prostředků na peněžní účet u téže banky, což transakci značně urychlí. Pokud je však právě rychlost vyřízení žádosti o půjčku vaší prioritou číslo jedna, inspirujte se spíše bezúčelovými půjčkami, které se řadí mezi nebankovní půjčky, a které při vyřízení žádosti o půjčku nepožadují tolik časově náročné administrativní úkony.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *