Podvodné půjčky – na co si dát pozor u půjček

geralt / Pixabay


Tento náš text „Na co si dát pozor“ přímo navazuje na článek Pozor na podvodné půjčky a jistě jej ocení nejenom ti, kteří nad půjčkou či úvěrem teprve uvažují, ale rovněž tak i ti, kteří již v nějakém tom úvěrovém vztahu setrvávají. Přinášíme vám v něm totiž několik dobrých tipů, rad a doporučení týkajících se toho na co si dát pozor před ale i po podpisu úvěrové smlouvy, tak, abyste toho později nemuseli litovat. Proto našemu textu „Na co si dát pozor“ věnujte náležitou pozornost a informace zde nalezené rozhodně nepodceňujte!

Problematiku úvěrování a toho na co si dát pozor, můžeme rozdělit na dvě hlavní skupiny. A sice na „na co si dát pozor ze strany žadatele, tedy pozdějšího úvěrového dlužníka“, a na „na co si dát pozor ze strany úvěrového poskytovatele“ neboli věřitele. Obě ze zmíněných stran se totiž mohou pro sebe navzájem dopustit hned několika neblahých chyb či nedopatření, které pak nemusejí být pro tu druhou stranu ani trošku příjemné a mohou mít přímo nedozírné následky. A proto bychom se takového jednání měli vyvarovat, my i protistrana.

Čtěte pozorně … více o tom, na co si dát pozor, naleznete už v jednotlivých skupinách pod tímto textem.

Na co si dát pozor ze strany žadatele – úvěrového dlužníka a na co si dát pozor ze strany věřitele – úvěrového poskytovatele
Informace týkající se toho, na co si dát pozor ze strany žadatele či dlužníka a věřitele čili poskytovatele můžeme dále rozdělit do tří fází.

  1. fáze zvažování půjčky
  2. fáze podpisu úvěrové smlouvy
  3. fáze při trvání úvěrového vztahu.

Ve všech těchto fázích je něco, na co byste se měli zaměřit jak u sebe sama, tak i u svého poskytovatele půjčky.

Na co si dát pozor při zvažování půjčky

Ze všeho nejdříve byste měli být schopni objektivně vyhodnotit svou dosavadní životní situaci a to včetně předpokládaného náhledu do budoucna. Měli byste zvážit, zda je půjčka opravdu jediným a tedy i nevyhnutelným řešením vaší nastolené životní situace, finanční tísně, co od ní očekáváte a na jakou formu půjčky jste schopni dosáhnout – např. půjčky bez registru, účelové půjčky, bezúčelové půjčky.

Nebojte se požádat o názor okolí (vašich příbuzných, blízkých). Pokud naznáte, že je tomu skutečně tak a rozhodnete se vaši peněžní krizi řešit prostřednictvím úvěru, vypracujte si anebo si nechte vypracovat analýzu srovnání půjček – více o tom jak na to se můžete dočíst v našem textu „Srovnání půjček“.

Na základě vyhodnocení si pak vyberte svého budoucího úvěrového poskytovatele, který může být jak z bankovního sektoru, tak i z nebankovního a podle toho hovoříme o bankovních půjčkách nebo naopak o nebankovních půjčkách, které se mezi sebou dosti výrazně odlišují. Zde vás odkážeme na naše texty s názvem Bankovní půjčky a Nebankovní půjčky, pod něž se také řadí půjčky bez registru, nebankovní půjčky bez potvrzení příjmů, půjčky na směnku nebo nebankovní půjčky do 24 hodin aj.

Vybírejte podle vašich priorit – výše úrokové sazby a RPSN, výše měsíčních splátek, doby splatnosti půjčky (zda je možno půjčku splatit předčasně) a také podle důvěryhodnosti poskytovatele půjčky, která se zakládá na prestiži a pozitivních recenzí od jejich spokojené klientely.

Pozor na poplatky předem, které zdaleka nemusí předcházet úvěrovému čerpání – kolikrát se jedná o poplatky spojené s žádostí o půjčku a nikoli s poskytnutím úvěru, o tom se rozhoduje až posléze. Zvláště si také dávejte pozor na úvěrové podvodníky, kteří dnes hojně ve snaze získat nové dlužníky navštěvují domácnosti, kde pak sdělují pouze kusé polopravdivé informace o tom, jak to při dané půjčce chodí. A pozor i na podbízivé reklamní letáčky ve vašich schránkách nebo na inzertní reklamy v hypermarketech, na zastávkách nebo tisku, v nichž jsou vypíchnuta jen pozitiva, o celé znění úvěrových podmínek se musíte sami aktivně hlásit.

Na co si dát pozor při podpisu úvěrové smlouvy

Před tím, než smlouvu, jejímž předmětem je jakákoliv půjčka, podepíšete, ujistěte se, že je v ní obsaženo vše a to přesně v takové formulaci, jak bylo předem dohodnuto. Zvýšenou pozornost věnujte zvláště několika obligatorním náležitostem, ke kterým patří uvedení úrokové sazby a RPSN, stanovení jejich změnových podmínek a s tím související závazek věřitele dlužníka o nich vyrozumět, stanovení výše půjčky a splátek, jejich počet a splatnost a další podmínky, které se uplatňují při potenciálním sporu.

Zajímavý článek:  Rychlé půjčky v Praze

Smlouvu si v klidu pročtěte, nejlépe tam, kde se cítíte dobře a nejste pod nátlakem (např. v pohodlí vašeho domova) a nezapomeňte číst i to sebedrobnější písmo. Pokud se ve většině případů totiž naleznou určité nesrovnalosti, ať už záměrné nebo neúmyslné vzniklé nedopatřením, pak je to většinou právě v malém a tedy i na první pohled hůře čitelném písmu někde na konci. Tím se dostáváme k obchodním podmínkám, kterým rovněž věnujte patřičnou pozornost. Dočtete se v nich mimo jiné i to, jak by se v budoucnu případné spory spojené s půjčkou řešily.

Pamatujte … na podpis smlouvy máte tolik času, kolik ho jen budete potřebovat. Neunáhlete se, protože podpisem úvěrové smlouvy se zavazujete třeba i na celý zbývající život, zastavujete svůj majetek nebo do půjčky angažujete své blízké a osoby, na nichž vám záleží, jako spolu dlužníky.

To se týká zejména půjček na vyšší finanční obnos a to hlavně těch z řad bankovních půjček nikoli půjček typu SMS půjčky, které jsou jen malou finanční injekcí, která vám je poskytnuta aniž byste složitě a zdlouhavě o půjčku žádali nebo cokoliv dokazovali. Nebojte se před podpisem smlouvy využít odborné právní porady – laici mohou velice snadno něco přehlédnout.

Smlouvu včetně obchodních podmínek a splátkového kalendáře si pečlivě uschovejte, neboť opětovné vydání dokumentů spadajících do úvěrové administrativy může být a mnohdy také je zpoplatněno.

 Na co si dát pozor při existenci úvěrového vztahu

Pokud vám byla žádost o půjčku schválena, podepsali jste úvěrovou smlouvu nebo již v úvěrovém vztahu setrváváte, pak si dejte pozor hlavně na to, abyste dostáli svým závazkům, ke kterým jste se tak lidově říkajíc upsali. Nesplácení by totiž mohlo mít za následek započetí soudního řízení, exekuci majetku a mnoho dalších s tím souvisejících nepříjemností včetně vysokých penálů. V nejhorším případě by vás to mohlo ohrozit i na vaší existenci, neboť situace by se oproti té, která byla na začátku, kdy jste si půjčku brali, mnohonásobně zhoršila. S půjčkou nesplácíte jen vypůjčené finanční prostředky, ale také značnou částku navíc – přeplácíte. Ze strany úvěrového poskytovatele pak také dbejte na to, aby i on dostál svým úvěrovým povinnostem, což nejlépe ověříte na výpisu z účtu, který bývá dlužníkovi zpravidla jednou ročně zaslán buď jako listovní psaní prostřednictvím České pošty nebo elektronicky e-mailem.

I přesto že setrváváte v úvěrovém vztahu, nepřestaňte se o problematiku půjček zajímat a i nadále buďte v obraze, jaké nové půjčky a úvěrové produkty jsou na finančním trhu aktuálně dostupné. V případě, že se objeví nějaké půjčka s výhodnějšími podmínkami, než jaké platí pro vaši stávající smlouvu, nebojte se půjčku refinancovat. Možnost refinancování půjčky výhodnější nabídkou je vzhledem k dnešní velké konkurenci poměrně dosti pravděpodobná a vy si tak můžete dobu splácení zkrátit a ušetřit. Avšak vždy to vyžaduje přesně a neomylné výpočty. Pokud byste si s porovnáním nabídek nevěděli sami rady, tak vás opět odkážeme na praktické rady, kde se dozvíte, jaké možnosti se vám naskýtají.

Na závěr si ještě dovolíme připomenout jedno známé české přísloví, které je velice pravdivé: „Dvakrát měř, jednou řeš“. A ještě na něj navážeme větou: „Když něco nevíte, nebojte se zeptat toho, kdo odpověď na vaši otázku zná“.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *