Jak vyřešit problémy s dluhy?

Dostali jste se do tíživé finanční situace, kterou jste začali řešit půjčkami? Lepila jedna půjčka druhou a tato situace vedla až k zadlužení, ze kterého nebylo cesty ven? Pokud na vás byla uvalena exekuce, mohli jste se setkat se třemi druhy situací.

Exekutor se mohl zasloužit o provedení exekuce na bankovní účet, plat nebo majetek. V takovém případě vám může zbýt pouze životní minimum činící něco kolem šesti tisíc korun měsíčně. Efektivní způsob řešení dluhů však představuje oddlužení neboli vyhlášení osobního bankrotu.

Mám problémy s dluhy – Kdy je možno vyhlásit osobní bankrot?

Osobní bankrot lze vyhlásit v případě, že máte dva nebo více dlužníků, nejste schopni dostát svým závazkům a máte problémy s jejich splácením. V takovém případě se jedná o nezaplatitelnou pomoc s dluhy, díky které se můžete vyškrábat z pomyslného dna zpět na vrchol.

Jako první je nutno podat žádost o oddlužení k místně příslušnému soudu, který zkoumá, zda máte na osobní bankrot nárok. Při této příležitosti zjišťuje velikost vašeho platu a to, zda budete schopni v následujících 5 letech pokrýt alespoň 30% závazků, které máte vůči svým věřitelům. Pokud soud dospěje ke kladnému rozhodnutí, čeká na vás nelehká cesta, na jejímž konci se však skví vidina dalšího života bez dluhů!

Zajímavý článek:  Konsolidace půjček je řešením pro řadu domácností

Co když budu potřebovat půjčit?

V průběhu insolvence si budete muset vystačit s životním minimem, které pokryje pouze vaše základní potřeby. Co však dělat v případě, že budete potřebovat pokrýt náklady na zdravotní péči nebo školu svých dětí? Banky vám zřejmě nepůjčí, oslovit však můžete nebankovní instituce, které vám mohou poskytnout zajímavé půjčky.

Při schvalování nebankovních půjček se totiž zpravidla do registrů nenahlíží. Dejte si však pozor na to, u koho si půjčku berete. Nikdy také neplaťte žádné poplatky předem. Takové jednání totiž vypovídá o nesolidnosti společnosti i samotné nabídky.